O nas

Spółka STP Investment S.A. powstała w 2007 roku w drodze przekształcenia spółki STP Investment Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Kapitał zakładowy wynosi 9 908 000 zł i dzieli się na 9 908 000 akcji zwykłych na okaziciela serii “A” o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Spółka ulokowała swoje inwestycje w firmach produkcyjnych z branży stalowej, hutniczej, spożywczej w przemyśle wydobywczym a także  w branży uzdrowiskowej oraz nieruchomościach. Ponadto STP Investment S.A. jest właścicielem obiektu restauracyjno-hotelowego w miejscowości Łoniów w województwie świętokrzyskim.